Inschrijving lopen Atletiekunie

Inschrijven lopen Atletiekunie
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 november 2016

Inschrijven voor de Ladies Night Fun Run op vrijdag 13 januari 2017 via www.inschrijven.nl

Inschrijven voor de Eurode Trail Run en de pupillen wedstrijden op zaterdag 14 januari 2017 via www.inschrijven.nl

Inschrijven voor de recreantenloop en alle wedstrijdlopen op zondag 15 januari 2017 via www.inschrijven.nl

Inschrijven ter plaatse is beperkt mogelijk tot een uur voor het begin van de loop tegen contante betaling en voldoening van € 2,50 na-inschrijvingskosten vanwege extra werkzaamheden.

Bij inschrijven via www.inschrijven.nl wordt het inschrijfgeld automatisch geïnd.

In alle andere gevallen kan het verschuldigde inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekeningnummer 16.84.08.325 (IBAN: NL23RABO0168408325; BIC: RABONL2U) t.n.v. penningmeester AV Achilles-Top te Kerkrade.

De bedragen van de inschrijfgelden staan vermeld bij het programma.