Voorwaarden Deelname

Voorwaarden deelname
 • Deelnemen aan de Abdijcross is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Abdijcross zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld
 • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving (zowel individueel als voor teams businessloop en scholierencross) dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van de organisatie van de Abdijcross te zijn. Bij individuele deelname gebeurt dit via een eenmalige incasso; bij de businessloop en scholierencross middels het tijdig toezenden van een rekening.
 • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
 • De organisatie van de Abdijcross is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.
Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden
Individueel
 • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, kun je schriftelijk annuleren tot uiterlijk 14 januari. Als je uiterlijk 14 januari je inschrijving schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er restitutie plaats, wel kan er € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Als je na 14 januari annuleert vindt geen restitutie meer plaats.
 • Indien de Abdijcross door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
Businessrun en scholierencross
 • Schriftelijke annulering voor 12 januari: 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
 • Schriftelijke annulering vanaf 13 januari: 50 % van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
 • Indien de Abdijcross door overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start moet worden afgelast, dan zal aan deelnemende businessteams 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.
 • Indien de Abdijcross na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
Wedstrijd- en trimloopreglement
Artikel 1:
De Abdijcross wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.
Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.
Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.
Artikel 4:
Direct voorafgaand aan de start van de lopen wordt een aantal door de organisatie geselecteerde atleten aan het publiek voorgesteld.
Artikel 5:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van elektronische tijdregistratie. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.
Artikel 6:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.
Artikel 7:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.
Artikel 8:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
Artikel 9:
De Abdijcross kan mogelijk door de televisie worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Abdijcross zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Artikel 10:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.
Artikel 11:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie
Laatst aangepast op dinsdag 8 november 2016 10:00